CLOSE FRAME X

 

Op veler verzoek zijn een aantal van de presentaties van de sprekers tijdens Cultuur 2.1 online gezet.

Deze zijn hier te bekijken en te downloaden.

 

De foto's van de dag staan hier.

 

Aan alle aanwezigen: bedankt voor je bijdrage aan een inspirerende dag!

 

De videoregistratie van Cultuur 2.1 is hier te bekijken.

   

   

         

 


        
 

 27 juni 2012
De Haagse Hogeschool, Den Haag

 

Welkom bij Cultuur 2.1: een congres voor managers, medewerkers en bestuurders in en rondom de
cultuursector over de veranderende rol van culturele instellingen in de netwerksamenleving. 
 
Wat moeten we nog met bibliotheken in het internettijdperk? Zijn archieven er om spullen te bewaren
of zijn ze een actief en dynamisch geheugen van onze digitale samenleving? Zijn culturele instellingen
er om mooie dingen te laten zien of zijn ze op nog veel meer manieren de betekenismotor van onze
samenleving? En zijn beleidsmakers eigenlijk wel klaar voor dergelijke grote veranderingen? In de
netwerksamenleving is cultuur belangrijker dan ooit tevoren, en daar liggen mooie kansen voor
bestaande culturele instellingen. 

We gaan op zoek naar nieuwe verbanden, nieuwe rollen en nieuwe soorten betekenis. Alles wordt
anders en de toekomst is al begonnen. Maar niet zonder ons. Er is een 'freakshow' met sprekers uit
de echte wereld, een 'talkshow' over nieuwe rollen en identiteiten van culturele instellingen en
workshops in kleine groepen rondom specifieke thema's.

En er is eigenlijk geen excuus om niet te komen. Tot ziens op woensdag 27 juni. 

 

           
 
 
09.15 Inloop
 
09:45 Opening door Farid Tabarki (Trendwatcher of the Year 2012)
 
09:50 Introductie door Dick Rijken (Lector Informatie, Technologie en Samenleving
aan De Haagse Hogeschool)
 
10.00 Keynote door filosoof Bas Haring over 'De culturele zin van onzin en het culturele onnut van nut'
 
10.30 Freakshow: Wat is er aan de hand in de wereld?
Zes mensen uit de non-culturele buitenwereld, geven in 10 minuten weer tegen wat voor betekenis-
problemen zij aanlopen nu hun instelling steeds meer te maken krijgt met informatievoorziening en
medialisering, onder wie Yvette Moll (Hoofd Communicatie Politie Amsterdam-Amstelland), Han
Mesters
(ABN AMRO), Monique Verdier (Raad van Bestuur Groene Hart Ziekenhuis) en Salima
Belhaj
(Fractievoorzitter D66 Rotterdam).
 
11.30 Talkshow: Netwerken en rolverdeling in cultuursector en samenleving.
Interview door Dick Rijken met o.a. Guus Beumer (Marres, Centrum voor Contemporaine
Cultuur), Nan van Schendel (Bibliotheek Gouda) en Sigfried Janzing (Streekarchief Midden-
Holland) over de manier waarop ‘we’ met elkaar omgaan. Wie speelt welke rol in het veld en welke
rollen moeten we gaan spelen?
 
12.15 Lunch
 
13.15 Workshopronde 1
   1. De Groene Bril, over waarnemen bij Waterwolf (Cristel Stolk/Ellie Wout/Willem van Vliet)
   2. Ondernemen in de netwerksamenleving
   3. Fondsen als katalysator voor cultuur?
   4. Opdrachtgeverschap in de culturele sector (Guus Beumer/Brigitte Bloksma)
   5. Buiten Spelen en Cultuurverandering bij organisaties (Ton Korver/Karin Potting)
   6. Marketing 3.0 (Alex Bos/Wieger Waardenburg)
   7. Cultuur in de 21e eeuw vanuit de overheid beschouwd
   8. Hoe pas je Waterwolf toe in je eigen stad? (Arnoud Odding/Dick Rijken)
 
14.25 Workshopronde 2
Zelfde workshops als ronde 1
 
15.25 Pauze
 
15.55 Keynote door Eppo van Nispen (directeur CPNB) over 'Mediawijsheid'
 
16.30 Borrel


 
   

            

      Cultuur 2.1 wordt georganiseerd door:

   
 

                                          


in samenwerking met:

en wordt mede mogelijk gemaakt door: